Advanced Search found 1 item(s) featuring "Overzijdsche Limburgers"

1927-02-15 Uitvoering van "passiebloemen" te Maastricht (R.S.)
  • . . . Arthur Meulemans, die nog een extra bloemenkorf ontving met een toespraak van waardeering en dank door den heer P. Heuschen namens de vrienden der " Overzijdsche Limburgers ". Uit naam der Vlaamsche gasten dankte een hunner woordvoerders met een toespraak, waarin hij erop wees, dat "wij Limburgers, ofschoon niet van dezelfde . . .