Advanced Search found 1 item(s) featuring "The Old Vic"

1921-06-27 Tooneel te Brussel (Karel Van de Woestijne)
  • . . . want het verschijnsel is in hoofdzaak Fransch - maar ook in Fransch-België, waar het schitterende vertegenwoordigers en verdedigers vindt. Kort geleden trok hier het " Old Vic "-gezelschap van Londen een heel ruim hoe dan ook uitgelezen publiek naar Shakespeare -vertooningen, waar dat publiek opgetogen uitkwam. Omdat ik de pretentie . . .
  • . . . een knap-stuk-zonder-meer. En het werd gespeeld, wat regie en wat acteurs betreft, op eene wijze, die de schreeuwende tegenstelling was van hetgeen de kieskeurige " Old Vic "-spelers met zooveel charme en zooveel bijval hadden geboden. Mon Homme, door André Picard en Francis Carco , sluit alle kieskeurigheid . . .