Advanced Search found 1 item(s) featuring "Noël Coward"

1932-09-16 "Intimiteiten" door het Hofstad-tooneel (Victor J. Brunclair)
  • . . . het Hofstadtooneel , die werkelijk mag beschouwd worden als een der glansrijkste, die tot dusver door dit gezelschap werden voorgebracht. Het stuk van Noël Coward lijkt zoo bestemd voor kamertooneel. Het is een saloncomedie vol pit en geestigheid, die tintelt van humor, van aanvang tot eind. Het gegeven . . .