Advanced Search found 1 item(s) featuring "Max von Schillings"

1939-07 HET EEN-EN-VEERTIGSTE JAAR 1938-39 (August Monet)
  • . . . October 1938 . Veel méér geldelijk profijt mocht hij ook niet beleven van zijn twee andere belangrijke creaties : Deze van «Monna Lisa», van Max von Schillings , op Zaterdag 24 December 1938 , en deze van «Leonardo da Vinci», van Ebbe Hamerik , op Dinsdag 28 Maart . . .