Advanced Search found 1 item(s) featuring "Stedelijk Museum, St-Niklaas"

1930-07-11 "Gudrun" bij het verjongde katholiek Vlaams Volkstoneel (A.J.M. Wijdeveld)
  • . . . verjongde katoliek Vlaams volkstooneel A. J. M. Wijdeveld Op Zondag 22 Junie gaf 't verjongde K.V.V.T. in de tuin van 't stedelijk museum van Sint Niklaas -- als kermisvertoning -- de première van Rodenbach 's «Gudrun». «Et pour un coup d'essai, ce . . .
  • . . . moeten herhalen. De bezwaren die er voor 'n vertoning mee verbonden zijn, hoeven niet opnieuw achterhaald. Dat al de knusheid van 't prettige openlucht-toneel van Sint Niklaas die bezwaren niet vermocht te verduiken moet nauweliks gezegd: 't dromerigewoeste van grillige duinen wordt niet gesuggereerd in 'n lustwarande. 't . . .