Advanced Search found 1 item(s) featuring "De Meibloem"

1925-09-19 Brusselsche kunstavond voor Borculo (Anon.)
  • . . . Arie van den Heuvel , regisseur van den Koninklijken Vlaamschen Schouwburg , droeg verzen voor van Vlaamsche en Hollandsche dichters en de tooneelmaatschappij De Meibloem vertoonde een tooneelspel van Maurits Sabbe . Alles vond veel bijval. Tijdens de pauze verkocht mej. Ferguson bloemen, waarvan de opbrengst eveneens . . .