Advanced Search found 1 item(s) featuring "Maurice de Waleffe"

1925-09 Julien Flament : Y a-t-il un théâtre belge? (Willem Putman)
  • . . . Belgen, die wegens hun lang verblijf te Parijs bij de Fransche literatuur worden geassimileerd. Zoo vernemen wij, dat Francis de Croisset , M. de Waleffe , Hennequin en Kistemaeckers Belgen zijn. Wat nu de echte "auteurs de chez nous" betreft, Flament meent . . .