Advanced Search found 1 item(s) featuring "Mariazaal, Halle"

1931-07-30 Vier zomersche uren te Halle: De zooveelste opvoering van het Mariaspel (J.B.)
  • . . . kinderstemmen in het volkskoor. Reeds het jaar der eerste opvoeringen werd voor het vertoonen van het gewijde spel een eigen zaal gebouwd welke Mariazaal werd geheeten. Daar gaat ook dit jaar weer de aangekondigde reeks opvoeringen door, al worden nu de wanden der zaal te eng voor den . . .