Advanced Search found 1 item(s) featuring "Marcelle Claude"

1927-04-10 Casino: Première van "Miss America" (J.B.)
  • . . . er een hoop eigen composities bijgevoegd, zoodat het derde bedrijf geen andere muziek meer telt dan deze van Max Alexys zelf. Marcelle Claude en Edgar Rietjens hebben voor de Fransche vertaling zorg gedragen, Fernand Castello voor de regie, Miss Dolly . . .