Advanced Search found 1 item(s) featuring "Max Alexys"

1927-04-10 Casino: Première van "Miss America" (J.B.)
  • . . . ingelascht. Walter Bromme heeft er de muziek van gemaakt, in den jazz-trant, maar de orkestmeester van het Brusselsch " Casino ", Max Alexys , heeft er een hoop eigen composities bijgevoegd, zoodat het derde bedrijf geen andere muziek meer telt dan deze van Max Alexys . . .
  • . . . Max Alexys , heeft er een hoop eigen composities bijgevoegd, zoodat het derde bedrijf geen andere muziek meer telt dan deze van Max Alexys zelf. Marcelle Claude en Edgar Rietjens hebben voor de Fransche vertaling zorg gedragen, Fernand Castello voor de . . .
  • . . . zwart doek met enkel een scheepsbrug, en hierop speelde een serie burleske tafereeltjes. De voornaamste verdiensten van den avond gingen naar den orkestmeester Max Alexys . Onder de bezetting, die niet erg schitterend is en waaronder de vedette Mej. Gabrielle Ristori slechts van middelmatig talent, vernoem ik alleen Rujffax . . .