Advanced Search found 1 item(s) featuring "Maurice Verne"

1924-07-26 Tooneel te Brussel: De Volksschouwburg (Anon.)
  • . . . het Fransche répertoire verwingen op gunstige wijze Het meisje uit de hel en andere Vrijers van Dorine en ook het pralerige werk van Maurice Verne Duizend en één nacht weer een glansrijke regieprestatie) en met dankbaarheid moet ik hier even gewagen over Het dorp zonder klok, een zangspel . . .