Advanced Search found 1 item(s) featuring "M.J. Brusse"

1931-09 Boefje, door het Vlaams Volkstooneel (Pieter G. Buckinx)
  • . . . Toneel Boefje, door het Vlaamse Volkstoneel Renaat Grassin, de jonge regisseur van het Vlaamse Volkstoneel , heeft Brusse 's Boefje tot een Brussels "ketje" gemetamorfoseerd, en ons een vrolik, zij het soms een sterk psykologies speelstuk aan de hand gedaan, dat in Vlaanderen . . .
  • . . . speelstuk aan de hand gedaan, dat in Vlaanderen gauw zijn weg vinden zal. Ik stip al dadelik aan, dat van het meesterwerk van Brusse , door deze Vlaamse bewerking van Renaat Grassin alleen nog zoiets als de literaire inhoud is overgebleven, terwijl ook Jaap van . . .