Advanced Search found 2 item(s) featuring "M.S."

1934-01-30 Opvoering van "Jezabel", door de Katholieke Gilde te Esschen (M.S.)
  • . . . tooneel schoon materiaal gegeven, volgend jaar, als Uwe belichting al Uwe doekten tot een feërie zal omscheppen, komen we weer met genegen sympathie. M.S. . . .
1930-04-07 Creatie van "Donkere Metten" van Pater Jozef Boon C. s.s. R. te Knocke (M.S.)
  • . . . dat de tooneelcritiek in Vlaanderen het vermoedt, heeft deze regisseur met z'n groep een verbazende hoogte bereikt! Vlaanderen moet dat weten te waardeeren. M.S. P.S. - We vernemen dat zelfde groep het spel een tweede maal zal opvoeren te Halle op 25 Mei e.k. . . .