Advanced Search found 1 item(s) featuring "Lode Sonck"

1932-01-05 Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "De Prix Bastin" (O.S.)
  • . . . Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg : "De Prix Bastin" Lode Sonck , de sympathieke artist van onzen Vlaamsche Schouwburg , die de vorige week met een nieuw werk uitkwam "Het Testament van Peter Pijp", . . .
  • . . . huwelijk. Daar zijn evenwel allerlei koddige en ook aandoenlijke tooneeltjes doorheen-geweven, welke bijzonder getuigen van sterke techniek van deze oude, bekwame tooneelrat, die Lode Sonck is. Zijn tweede bedrijf b.v. de "kirmes in ons stroatje", op de Marollen is bijzonder kleurrijk. De schrijver speelde daarin zijne geliefkoosde rol, . . .