Advanced Search found 1 item(s) featuring "Lode Braeckelmans"

1936-09-25 Een Lodewijk Scheltjens-viering te Brussel (Anon.)
  • . . . deel uit minister Rubbens, baron Houtart, gouverneur van Brabant; J. Ingenbleek, gouverneur van Oost-Vlaanderen, Toussaint van Boelaere , Maurits Sabbe , Lode Braeckelmans , Lode Monteyne , A. Roelandts, burgemeester van Rupelmonde, F.P. De Roy, onderbestuurder van "De Standaard" en "Het Nieuwsblad", tooneelschrijver Emiel . . .