Advanced Search found 2 item(s) featuring "Lope de Vega"

1929-01-13 "De Anarchist" van R. Ysabie te Beverloo (Anon.)
  • . . . zich er niet om verheugen, dat zijn stukken overal door den lande worden gespeeld? "Maar hebben die stukken letterkundige waarde?" Zooals die van Lope de Vega , neen; zooals die van Laudy , Verschaeve , ook niet; maar dat ze op dit gebied ver beneden de stukken . . .
1923-06 Nieuwere dramatische kunst (Godfried Heynderickx)
  • . . . Racine , Molière . Goethe en Schiller schreven hoog-verdienstelijke dramas. Afwijkend van het klassieke type waren de stukken van Lope de Vega en Shakespeare . Romantisch werd het tooneel in de 19de eeuw met Victor Hugo , Dumas en