Advanced Search found 2 item(s) featuring "Lode Plaum"

1927-03-20 Gaat u zitten (D.W.)
  • . . . Opvoering van de premiere van "Gaat u zitten" door het Katholiek Vlaamsch Hoogstudenten Tooneel te Leuven Lode Plaum , ex-acteur van het Vlaamsche Volkstooneel en Jacob Hiegentlich , hebben het aangedurfd ook eens een stuk te creëeren, waarin zij zouden . . .
1938-11 Modernistische experimenten: Tam-tam (Willem Putman)
  • . . . door Teirlinck en Volkstooneel werd betracht -- dingen, als dat drollige «GAAT U ZITTEN» van Jaap Hiegentlich en Lode Plaum , dat de Leuvensche sudenten niet zonder zin voor humor hebben gespeeld ; «L'ADMIRABLE VISITE» van Raymond Rouleau , een soort nageboorte van . . .