Advanced Search found 1 item(s) featuring "L.J. Walch"

1938-11-30 Werk van Noord-Nederlandsche dramaturgen (Willem Putman)
  • . . . een kans heeft gegund. En vaak met goed resultaat. Dat begon reeds in 1932 met «DE HOOGSTE WET», het anti-militaristisch tooneelspel van dr. L. J. Walch , dat geen toegang kreeg tot de officieele zalen, en dat wij vertoond zagen in een socialistisch lokaal. Het stuk werd met veel . . .