Advanced Search found 4 item(s) featuring "L.J.M. Feber"

1925-01 Over de Nieuwe Dramatiek (L.J.M. Feber)
  • . . . L.J.M. Feber over De Nieuwe Dramatiek De schrijver van " David " en " Holofernes " heeft, op verzoek van het Vlaamse . . .
  • . . . en waarop stellig de ziel resoneert van de moderne mens die worstelende is om te komen tot levenstijl en tot een beter inzicht. Feber 's rede, dat was voor ons het meest verheugende van deze avonden, stond geheel in het teken van de door de jonge katholieke generatie, hier . . .
1924-08-25 Tooneel in België: Het vernieuwde "Vlaamsche Volkstooneel" (Willem Putman)
  • . . . begrepen zijn. Zoo wordt gewaagd over spreekbeurten van Maritain , Ghéon , Felix Timmermans , Frederik van Eeden , L. J. M. Feber en Ellen Russe . . . .
1927-02-23 De wedstrijd van het landjuweel: "David" (Feber) door de Katholieke Gilde van St-Niklaas (J.B.)
  • . . . De wedstrijd van het landjuweel: "David" ( Feber ) door de Katholieke Gilde van St-Niklaas Er was veel moois en zinrijks aan de vertooning van "David" door de Katholieke Gilde . . .
  • . . . van St-Niklaas, onder regie van Michel van Vlaenderen . De regisseur had een uitstekende tooneelmatige oplossing gegeven aan de reeks drama-fragmenten waaruit Feber 's "David" is samengesteld: een linker bijplan met trapjes dat dienst deed in het geheel van het decor, maar wanneer het van de rest van . . .
  • . . . het spel: voldoende sterke lyrische bezetenheid, en ik had ook gaarne feller de daverende oud-Testamentische kracht gevoeld die woedt in dit drama van Feber . Want deze oud-Testamentische tragiek heeft Feber in heeten dramatischen adem uitgestooten, ondanks een taal die slechts geringe dramatische kwaliteiten bezit. Er leeft . . .
  • . . . had ook gaarne feller de daverende oud-Testamentische kracht gevoeld die woedt in dit drama van Feber . Want deze oud-Testamentische tragiek heeft Feber in heeten dramatischen adem uitgestooten, ondanks een taal die slechts geringe dramatische kwaliteiten bezit. Er leeft een groote vaart in dit drama van "David", . . .
1927-02-15 Een premiere te Sint-Niklaas: "David" van Feber (R.S.)
  • . . . Een premiere te Sint-Niklaas: "David" van Feber Zondag ging deze creatie door de " Katholieke Tooneelgilde " in de Academie-Schouwburg , te St-Niklaas. Over den auteur en zijn werk werd . . .
  • . . . wat we gewoonlijk noemen het stuk, is slechts een der factoren, waaruit een opvoering opgebouwd wordt." Al bleef nu de litteraire tekst van Feber wel een rijk materiaal in de hand van den spelleider, het uitbouwen van dit treurspel bleef daarom alleszins voor den regisseur een niet minder . . .
  • . . . omhoog gestuwd, even forsch en zeker als de auteur in een traag maar des te tragischer tempo zijn drama heeft uitgebouwd. De heer Feber , die, met zijn gade, de creatie van zijn werk bijwoonde en gedwongen werd op de planken te verschijnen, voelde zich, vol van ontroering, genoodzaakt . . .