Advanced Search found 2 item(s) featuring "Ludvig Holberg"

1938-11-30 Het Vlaamsch Nationaal Tooneel; Staf Bruggen; Vlaamsch Nationaal Werk (Willem Putman)
  • . . . die in den aanvang van de achttiende eeuw ook al in Denemarken in de mode was. Maar men heeft van dit blijspel van Ludwig Holberg al te zeer een Vlaamsche klucht gemaakt. Men mocht gerust getuigen : al de nuances van de boertigheid, bij voorkeur echter de grofste. . . .
1926-03-13 Ernest W. Schmidt en het blijspel (Lode Monteyne)
  • . . . Peene , de Franschen hun Labiche , welke als kunstenaar toch niet zooveel hooger stond dan onze Hendrickx , de Denen hun Holberg , zijn blijven lezen en vereeren, worden de namen van wie ten onzent de renaissance van het tooneel hebben voorbereid, enkel af en toe genoemd . . .