Advanced Search found 1 item(s) featuring "L. Herzer"

1924-07-26 Tooneel te Brussel: De Volksschouwburg (Anon.)
  • . . . in het eenzame torentje komen hangen. Dezelfde heer Caspeele liet andermaal zijn talent als regisseur en als acteur blijken in de nocturne van Dr. L. Herzer , Morphine, een stuk vol technische hoedanigheden, waarin aan drie spelers een ruime gelegenheid is gegeven tot het ontplooien van al hun bekwaamheid . . .