Advanced Search found 1 item(s) featuring "Louis Hémon"

1922-02-21 MOLIÈRE TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . af te rekenen met eene traditie, die Fransch is. Zelfs voor Canada is dit het geval: men sla er maar "Maria Chapdelaine" van Hémon op na. Terwijl, niettegenstaande den invloed der hertogen van Bourgondië - die het trouwens nooit hebben geprobeerd -; niettegenstaande eene eeuwenlange, en sedert meer . . .