Advanced Search found 1 item(s) featuring "Leo Galle"

1931-10 Walter Hasenclever's "Antigone" door het Vlaamsche Volkstooneel (Leo Galle)
  • . . . de bewogenheid der stuwingslijn nog verhoogde. Alles samen genomen een opvoering die Hasenclever en Sophocles geen «oneer» heeft aangedaan. LEO GALLE . . . .