Advanced Search found 4 item(s) featuring "Le Groupe Libre"

1925-05-12 Een théâtre d'avant garde (Anon.)
  • . . . Tooneel te Brussel. "Een théâtre d'avant-garde". Men schrijft ons uit Brussel: Brussel heeft zijn "théatre d'avant-garde". " Le Groupe libre ", de nieuwe tooneel-onderneming, waarover ik u reeds schreef, heeft haar eerste kunst-matinee gegeven in een bioscoopzaal aan den Leuvenschen Steenweg, welke met . . .
  • . . . was tooneelspeelkunst zooals zo zelden wordt te genieten! geboden -- en reeds alleen om de revelatie van Tania Balachova mag het eerste optreden van " Le groupe libre " een gelukkige gebeurtenis genoemd. . . .
1925-10 EEN TWEEDE TOONEEL-TENTOONSTELLING (Karel Van de Woestijne)
  • . . . van Pirandello . Allemaal knappe teekeningen die ons de waarde leeren van Scauflaire voor den Marais-schouwburg , waarvoor hij geregeld werkt. De " Groupe Libre " bezet ditmaal reeds een heele ruimte. Wij bemerken hier vooral de teekeningen van Magritte voor "Rien qu'un homme". Ieder van deze . . .
  • . . . zeer merkwaardige décor-ontwerpen voor een stuk dat genoemd wordt "La comédie non divine" - ontwerpen die aansluiten met de fonddoeken van Magritte voor " Le groupe libre ", en die zoo expressief zijn dat wij er langs het heele verloop van de hier niet goddelijke comédie volgen kunnen - van . . .
1925-09 TOONEEL-TENTOONSTELLING TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Muntschouwburg , het " Théâtre des Galeries ", het " Théâtre du Marais ", het Vlaamsche Volkstooneel en de Brusselsche Stadsschouwburg , de " Groupe Libre ", het gezelschap, " l'Assaut " en dan nog afzonderlijk exposeerende schilders. Werkelijk een zeer interessant overzicht van bijna al het merkwaardige, dat gedurende de . . .
  • . . . den spiritueelen ontwerper van menig stijlrijk tafereeltje in de revue's van de "Alhambra", hangt daar ten slotte een aanplakbiljet voor de matinée's van de " Groupe Libre " en het mooie in dit blad reeds besproken décor-ontwerp, dat Marcel Stobbaerts schilderde voor R.U.R. N.R.C., 30 September 1925 . . . .
1938-11 Modernistische experimenten: Tam-tam (Willem Putman)
  • . . . u eenigszins de atmosfeer te suggereeren van de zaal, waarin het «geval» zich voltrokken heeft. Het was dus een vertooning, ingericht door het avant-garde-gezelschap « Le Groupe Libre », natuurlijk tamelijk tapageus aangekondigd. Reeds in de omgeving van den schouwburg konden we meer dan gewone beweging vaststellen. In de hall deelden . . .
  • . . . Het manifest vraagt aan de toeschouwers dat ze op hun hoede zouden wezen voor het te geven spektakel. «Méfiez-vous» luidt het. En waar de « Groupe libre » in zijn programma-verklaring zich beroept op : Appolinaire , Jarry , Cocteau , Tzara , Ribbemont-Dessaignies ,
  • . . . Ostaeyen , André Souris ) eischen die namen zelf op, en laten alleen Cocteau en Michel de Ghelderode aan de « Groupe libre » over. Natuurlijk bracht dit rondgedeelde briefje, benevens hilariteit, een nerveuse atmosfeer in de zaal. En de hilariteit verminderde niet toen men de protesteerende . . .
  • . . . woelmakers, een blijk tevens van sympathie voor Rouleau en zijn moedige onderneming. Helaas ! Na het stukje kwam de leider van de « Groupe libre » ons mededeelen, dat de spektakels van zijn gezelschap voorloopig geschorst werden. Geroezemoes. Bewogen aftocht. Tam-tam afgeloopen. *** Bij mijn weten is dit de . . .