Advanced Search found 1 item(s) featuring "L. Du Bois"

1929 De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen (Lode Monteyne)
  • . . . de Opera gastvrij open voor het muziekdrama, dat ontstaan was uit de samenwerking van Camille Lemonnier en den Waal L. Du Bois . Toen in 1918 het vijf en twintig jarig bestaan van onzen éénigen lyrischen schouwburg werd herdacht, waren daar niet minder dan acht . . .