Advanced Search found 1 item(s) featuring "Lord Byron"

1933-08-11 A la manière de.. (Victor J. Brunclair)
  • . . . Shakespeare die jaarlijks herdacht wordt in Stratford on Avon, ook narrentypen heeft geschapen, al wordt door onoordeelkundige eklektici beweerd dat hij Lord Byron zijn zou, dan blijkt zonneklaar, dat, vermits Jos Janssen met zijn «Wonderdoktoor», zoo boordevol lokaalkleur en regelrecht in tegenspraak met den . . .