Advanced Search found 1 item(s) featuring "Klooster van Saint Wandrille"

1926-06-27 HAMLET TE GENT II (Karel Van de Woestijne)
  • . . . naar de andere achter de acteurs aan mee te loopen, gelijk, nogal storend, gebeurde, toen Maurice Maeterlinck in zijn klooster van Saint Wandrille Macbeth vertoonen liet. En het is hier, dat Luc. van de Putte zijne zeer bijzondere intelligentie van tooneelmensch - of noem . . .