Advanced Search found 1 item(s) featuring "Karel Brouwers"

1927-02-25 De creatie van "Jezabel" te Antwerpen (Rob)
  • . . . ja, wel wat al te grooten ijver zoodat sommige acteurs door leden van de figuratie hoorbaar op 't scène geroepen werden. De heer Karel Brouwers valt moeilijk te vervangen voor de regie. M. A. Prevenier ging zichtbaar fier op zijn zuiver aan lijn en samenhang geteekende schermen die . . .