Advanced Search found 1 item(s) featuring "Kamp van Beverloo"

1929-01-13 "De Anarchist" van R. Ysabie te Beverloo (Anon.)
  • . . . "De Anarchist" van R. Ysabie te Beverloo Men schrijft ons: Door de cibisten van het kamp van Beverloo werd onlangs het nieuw drama van R. Ysabie "De Anarchist" opgevoerd. Een stuk van R. Ysabie gespeeld door . . .