Advanced Search found 3 item(s) featuring "Karel Tchapek"

1925-05-12 Tchapek : "R.U.R." (Willem Putman)
  • . . . Tchapek : "R.U.R." . Het te dezer gelegenheid speciaal opgetimmerd tooneel was laag en breed. Een licht geel gordijn scheidde het van . . .
1924-11-18 Tschapek : "R.U.R." (Willem Putman)
  • . . . Tschapek : "R.U.R.". Al dadelijk na het halen van het doek krijgen wij een naar curieuze definitie's. "R.U.R.", dat wil zeggen "Rezon's Universeele Robotten". . . .
  • . . . menschen die hun laatste tram niet willen missen. De directie verdient echter allen lof om het initiatief ons dit stuk te hebben vertoond. Capek noemt zelf "R.U.R." een utopisch spel, Dat is het alleen maar in dezen zin dat het verloop er van in een verren toekomsttijd gebeurt. . . .
  • . . . van steeds stouter wordende wetenschap, alle menschelijk gevoel hebben verloren. De natuur wreekt zich echter op kiemendoodende theorieën. Opnieuw wordt de materie onderworpen. Capek "verplaatst" nauwelijks zijn stuk. Hij situeert het in een ultra-modern salon; wij kunnen daar gerust 1950 bij denken. De dokters die de fabriek besturen . . .
1925-05-25 De stilte op het tooneel: Causerie (Willem Putman)
  • . . . bedoeld slottooneel zonder woorden heeft weerstaan. Ik verwijs hier ook even naar het slottooneel van het tweede bedrijf van "R.U.R.", het stuk van Capek -- als de vergaderde fabriek-directeurs het binnenvallen der Robotten in spannende stilte afwachten wijl onheilspellend de stoomfluit der fabriek giert. Dat slot redde in . . .