Advanced Search found 1 item(s) featuring "K. Schwaback"

1927-04-10 Casino: Première van "Miss America" (J.B.)
  • . . . tekst, en als ik mag zeggen: het scenario, zijn van Georg Okonkonski en Will Steinberg , terwijl de liederen door K. Schwaback werden ingelascht. Walter Bromme heeft er de muziek van gemaakt, in den jazz-trant, maar de orkestmeester van het Brusselsch "