Advanced Search found 1 item(s) featuring "Kees Meekel"

1938-11-30 Werk van Noord-Nederlandsche dramaturgen (Willem Putman)
  • . . . première welkom voor het publiek der wetenschappelijke congressen, maar is dan verder gebleken een hinderpaal te zijn voor een volledig volksch sukses. Van Kees Meekel werd «FERGUUT EN GALIENE» vertoond, een boeiend spel, waarin de auteur, naar het woord van Bernard Verhoeven, «een brok middeleeuwsch leven beziet met . . .