Advanced Search found 3 item(s) featuring "Jean de la Fontaine"

1933-07-07 De uitslag van ons referendum: eenige antwoorden (Victor J. Brunclair)
  • . . . het operavraagstuk den worm aan de instelling, die in het teeken van P. Benoit , Blockx , Keurvels en Fontaine staat. Wij zijn geen bekrompen francophonen en het eerder exclusivistische standpunt van de eerste Vlaamsche zangpioniers heeten wij over heer de lijn overwonnen. Er . . .
1922-03 Molière, bij zijn derde eeuwfeest (Lodewijk Dosfel)
  • . . . Lod. Dosfel Geen Fransch schrijver is de gansche wereld door beter bekend dan Molière . Op hem en op La Fontaine , meer nog dan op eenig ander schrijver, is de roem van de Fransche letterkunde gevestigd. Zijne blijspelen werden vertaald, verwerkt, nagevolgd in alle . . .
1923-02 Henri Ghéon: zijn programma (Lodewijk Dosfel)
  • . . . van de kunst om de kunstleer, een verdediger van tendenz. -- «Ieder die schrijft, drukt een meening uit. Zal men Molière , Lafontaine , Bossuet buiten de letterkunde sluiten omdat zij zedelessen verkondigen !» «Goede bedoelingen echter volstaan niet.» «Het goede is iets anders dan het . . .