Advanced Search found 1 item(s) featuring "Jef Tinel"

1928-04-28 Jef Crick: "Fra Angelico" (Lode Monteyne)
  • . . . element in het werk van Jef Crick -- tot een tooneelwaarde om te zetten. Dat was een opzet, waarin de toondichter Jef Tinel naar wensch mocht slagen, telkens hij de visioenen van het droomerige koewachterken vertolkte in zijn partituur. De schrijver van Fra Angelico heeft beweging . . .