Advanced Search found 2 item(s) featuring "Jozef Ryelandt"

1929 De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen (Lode Monteyne)
  • . . . Alpaerts , Lodewijk Mortelmans , Edward Verheyden , Jul. Schrey , Van Oost , Jef van Hoof , Jozef Ryelandt .. aan de wereld geopenbaard. Zij heeft het Vlaamsch publiek in aanraking gebracht met het dramatisch werk van Wagner , Beethoven , . . .
1921-09-27 Muziek te Brussel V (Karel Van de Woestijne)
  • . . . hoedanigheid aan den Muntschouwburg . Verder worden ons "Concerts spirituels" beloofd, waar dus alleen gewijde muziek zal worden uitgevoerd onder directie van Jozef Ryelandt , en waarvan wel genot kan uitgaan, al lijkt ons het ontworpen programma der verschillende concerten toch al heel gemengd. Er komt bij dat . . .