Advanced Search found 1 item(s) featuring "Julius Persijn"

1925-07-23 FEESTWEEK I (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Academie zijn gehuldigd geworden, en Streuvels had zijn prettig feuilleton geschreven in deze eigenste courant, en niets zou hebben belet, dat Dr. Julius Persijn hem een werk zou hebben gewijd in drie dikke deelen. Maar daar ware het bij gebleven. Doch den dag dat