Advanced Search found 1 item(s) featuring "Jaap Hiegentlich"

1938-11 Modernistische experimenten: Tam-tam (Willem Putman)
  • . . . nasleep konden zien van wat door Teirlinck en Volkstooneel werd betracht -- dingen, als dat drollige «GAAT U ZITTEN» van Jaap Hiegentlich en Lode Plaum , dat de Leuvensche sudenten niet zonder zin voor humor hebben gespeeld ; «L'ADMIRABLE VISITE» van Raymond . . .