Advanced Search found 1 item(s) featuring "Johannes Brahms"

1923-07-30 VACANTIEKRABBELS II (Karel Van de Woestijne)
  • . . . een halven toon hooger dan de wel-willende maar doof-schijnende begeleiding. En er zijn menschen, die daarop dansen. Zoodra de laatste tonen van een Brahms -symphonie zijn vervloeid in de eerste maten van een two step - een alleraardigst contrast! -, ziet men een rythmisch aangelegde jeugd schuiven naar de . . .