Advanced Search found 2 item(s) featuring "Jan Bruylants"

1921-03 Nestor de Tière (A. Gille)
  • . . . dramageraamte, soberheid in woorden, rijkdom in actie. «Men kan nu het niet geheel en al eens zijn met de Tière », schrijft Bruylants , «waar hij den vorm al te zeer verwaarloost en in een plat proza vervalt, terwijl een meer gepolijst en zangerig vers toch niet schaden . . .
1924-07-26 Tooneel te Brussel: De Volksschouwburg (Anon.)
  • . . . Nog moet ik even stil houden bij een ander oorspronkelijk werk waarmee de heer Kindermans de kans waagde, namelijk: Zij dient, parodie door Jan Bruylants jr. , die naar elkendeen hier weet schuilt onder den pretentieloozen deknaam Jack Spear , en deze uitvoering krijgt vooral belang, wanneer wij . . .
  • . . . de kans waagde, namelijk: Zij dient, parodie door Jan Bruylants jr. , die naar elkendeen hier weet schuilt onder den pretentieloozen deknaam Jack Spear , en deze uitvoering krijgt vooral belang, wanneer wij er een attest in zien ten gunste van de tooneel-pogingen en vooral van de vernieuwingstheorieën . . .