Advanced Search found 2 item(s) featuring "Jan Brandts Buys"

1939-07 HET NEGEN-EN-DERTIGSTE JAAR 1936-37 (August Monet)
  • . . . twee pogingen om de nieuwere Duitsche producties hier ingang te doen vinden, mochten niet slagen. Deze niet met «De Snijders van Schoonaerde» van Jan Brandts-Buys — een Nederlander — op Donderdag 29 October 1936 en nog minder deze met «De Wondervedel», van Werner Egk , op . . .
1923-02 Henri Ghéon: zijn programma (Lodewijk Dosfel)
  • . . . om de kunstleer, een verdediger van tendenz. -- «Ieder die schrijft, drukt een meening uit. Zal men Molière , Lafontaine , Bossuet buiten de letterkunde sluiten omdat zij zedelessen verkondigen !» «Goede bedoelingen echter volstaan niet.» «Het goede is iets anders dan het schoone. Kunst is . . .