Advanced Search found 1 item(s) featuring "J. Co."

1919-02-16 Freuleken (T.B.)
  • . . . Wij wenschen Lode Geysen met zijn werk bij het V.V.T. veel succes en met hem het dierbaar Vlaamsche Volkstooneel ! J. Co. . . .