Advanced Search found 1 item(s) featuring "Toneelkring 't Ijzerbloempje"

1930-01-04 Muziekpaljassen (Anon.)
  • . . . Maar ook het spel was goed, zoo goed zelfs dat wij op meer dan een oogenblik vergaten dat hier een vereeniging van delittanten optrad. " 't Ijzerbloempje " is een kring, die up and downs heeft gekend in zijn bestaan. Na schitterend, een paar jaar geleden, het Kortrijksch stadjuweel te hebben . . .
  • . . . zijn kas met Duitsche en andere kuchten. Maar dat was slechts wat we noemen zullen... een aanloop; een aanloop voor den grooten sprong, waarmede " 't Ijzerbloempje " nu opnieuw staat in de eerste rij van onze allerbeste dilettantenkringen. En een verheugend verschijnsel mag het heeten dat "Muziekpaljassen" hier tweemaal vertoond . . .
  • . . . heeft gemaakt. Moge het stuk "Muziekpaljassen" (uitgave Vermaut, Kortrijk), na deze schitterende creatie verdere triomfen beleven over heel het Vlaamsche land. En wat het " Ijzerbloempje " betreft na deze prachtprestatie moeten wij aan deze vooruitstrevende vereeniging hooge eischen stellen. Ook ben ik er van overtuigd dat deze kring onder 't . . .