Advanced Search found 1 item(s) featuring "Hunnecke"

1924-07-26 Tooneel te Brussel: De Volksschouwburg (Anon.)
  • . . . en één nacht weer een glansrijke regieprestatie) en met dankbaarheid moet ik hier even gewagen over Het dorp zonder klok, een zangspel van Hünnecke , dat in bedoeld genre zeker een unicum is, zoo ontroerend en lief is de behandelde legende en zoo fijn en melodieus de daarbij aangepaste . . .