Advanced Search found 1 item(s) featuring "De Hulst van Leuven"

1927-04-08 Katholiek Toneel te Leuven: Kreatie van "De Blinde" (E.H.C. Lindemans) (J.B.)
  • . . . Katholiek Toneel te Leuven: Kreatie van "De Blinde" ( E.H.C. Lindemans ) De verdienstelijke Leuvensche tooneelkring " De Hulst " heeft met de hulp van Staf Bruggen van het Vlaamsche Volkstooneel voor regie, en mede van den auteur voor dekor . . .