Advanced Search found 1 item(s) featuring "Hippodroom-schouwburg, Antwerpen"

1924-07-26 Tooneel te Brussel: De Volksschouwburg (Anon.)
  • . . . broeder van haar, verkleed in meisje, haar dagelijksch werk bleef voortdoen zooals naar gewoonte. Deze parodie behaalde, nochtans veel bijval, vooral in den Hippodroom-schouwburg te Antwerpen, alwaar zij verscheidene weken lang gespeeld werd. Maar er is meer. Bij het gunstige resultaat der werking van de " Vereeniging voor . . .