Advanced Search found 2 item(s) featuring "Herman Grégoire"

1925-07-28 Georges Rency : "La dernière victoire" in het "Théâtre du Parc" (Willem Putman)
  • . . . de Fransch-Belgische tooneelliteratuur staat het stuk in zijn genre bijna alleen; ik kan slechts nog vermelden "Haya", een tooneelspel van den bekenden romanschrijver Herman Grégoire -- maar dat stuk speelt in de Congokolonie zelf. 28. 7. 25. . . .
1925-09 Julien Flament : Y a-t-il un théâtre belge? (Willem Putman)
  • . . . Bastien le lâche), die hij een voorloopster noemt van het jonge geslacht. Onder de jongeren worden dan vermeld : Georges Rency , Herman Grégoire die een koloniaal stuk schreef "Maya" en Horace van Offel , de auteur van "Une nuit de Shakespeare". Volgt een figuur die . . .