Advanced Search found 1 item(s) featuring "Hendrick Fayd'herbe"

1925-01-04 Hendrick Fayd' herbe : "Esbatement van vier personagiën" door "de Noordster", Mechelen (Willem Putman)
  • . . . Hendrick Fayd' herbe : "Esbatement van vier personagiën" door " de Noordster ", Mechelen. Deze 17de eeuwsche rederijkersklucht, thans opnieuw uitgegeven door Dr. . . .
  • . . . niet verwonderen als vele vertooningen op deze creatie volgden. In zijne inleiding geeft Dr. Foncke ons enkele bijzonderheden over den auteur Hendrick Fayd'herbe , vader van den meer bekenden Lucas (1617--1697), den beeldhouwer-schilder-architect, die leerling van Rubens is geweest. Fayd'herbe was . . .
  • . . . Hendrick Fayd'herbe , vader van den meer bekenden Lucas (1617--1697), den beeldhouwer-schilder-architect, die leerling van Rubens is geweest. Fayd'herbe was "facteur" van de Mechelsche " Peoene " en heeft dit stukje "ghecomponeert in April Anno 1620" onder kenspreuk "Selden Rust". Foncke schrijft . . .
  • . . . middeleeuwsche moraliteiten, vol naïeve bevalligheid en innerlijke ontroering, waarvan de bekoring nog steeds duren blijft. Maar dat juist geeft nu misschien wel aan Fayd'herbe 's stukje een eigenaardige beteekenis. In de minderwaardigheid van meest alle 17e eeuwsche producten der gezellen, van rethoriek daagt dit Esbatement op als een aangename . . .
  • . . . niet, en op meer dan een punt vertoont dit Esbatement een nogal frappante gelijkenis met het zeer bekende Nu noch, op welke cluyte Fayd'herbe 's stukje een soort mannelijke weerwraak schijnt te zijn. Hier is het de man, die door zijn vrouw gefopt wordt, maar evenals in Nu noch . . .