Advanced Search found 1 item(s) featuring "Henry Becque"

1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL IV (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Eindelijk zullen er Fransch-klassieke werken zijn van Molière , Marivaux , Beaumarchais , Balzac , Labiche en Becque . Denk hierbij niet, o Hollanders, die van winter Brussel bezoekt, vermoedelijk in even grooten getale als van zomer, en wien ik ten zeerste aanraad . . .
  • . . . eene klucht van Molière als eene klucht van Courteline , een tragedie van Corneille als een drama van Becque . Het is te zeggen dat ze, in hare uitingen zeer verscheiden, toch heel goed toelaat, zonder lang wikken en wegen, een goed stuk uit . . .