Advanced Search found 3 item(s) featuring "Gerard Rutten"

1925-05-12 Tchapek : "R.U.R." (Willem Putman)
  • . . . natuurlijk alles verzorgder is en meer afgewerkt), en anderzijds nogal duidelijk de teekenen droeg van wat Johan De Meester jr. en Gérard Rutten in verband met regie en enscèneering ons hebben geleerd. Zoo werd er gespeeld in een grijs gordijnendécor, dat wij hier uit het schermen-bezit . . .
  • . . . wij hier uit het schermen-bezit van het " Volkstooneel " geleend waanden. Alleen werkelijk interessant, hoewel ook dat denken deed aan de fond-doeken van Rutten , onder meer aan diens fantastisch schilderij van de dansende karnavalstad in "De gecroonde Leersse", was hier een groot behangsel, dat over de heele breedte . . .
1925-05-12 Een théâtre d'avant garde (Anon.)
  • . . . natuurlijk alles verzorgder is en meer afgewerkt), en anderzijds nogal duidelijk de teekenen droeg van wat Johan de Meester Jr. en Gérard Rutten in verband met regie en enscèneering ons hebben geleerd. Zoo werd er gespeeld in een grijs gordijnen-décor, dat wij hier uit het schermen-bezit . . .
  • . . . wij hier uit het schermen-bezit van het " Volkstooneel " geleend waanden. Alleen werkelijk interessant, hoewel ook dat denken deed aan de fond-doeken van Rutten , onder meer aan diens fantastisch schilderij van de dansende karnavalstad in "De gecroonde Leersse", was hier een groot behangsel, dat over de heele breedte . . .
1925-01-03 August Strindberg : "Advent" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
  • . . . tijd. De Vlamingen mogen fier zijn op dit bezit. Alleen niet- of slecht opgevoede menschen zullen die ingeslagen richting betreuren. De decoratie van Gerard Rutten verdient een omstandige vermelding, waarbij ik ook pogen zal u de vele merkwaardige vondsten der regie duidelijk te maken. Net als bij de . . .
  • . . . den hak op den tak. Het volgende beeld brengt ons opnieuw in 's rechters huis, waar wij den uitverkoop der meubelen bijwonen en Gerard Rutten heeft daarvan gebruik gemaakt om ons een eenig mooi portret te laten bewonderen van Amalie's ware moeder, een rein meisjeskopje vol stijl, dat . . .
  • . . . en de kennis van het publiek die M. Delacre in hooge mate bezit. Evenzeer als de regie verdienen de decoratie van Gerard Rutten en de muziek van Karel Albert onbegrensden lof. Het spel van alle artisten sloot daarbij aan. Ik kan daar werkelijk geen . . .