Advanced Search found 1 item(s) featuring "Géo Norge"

1938-11 Modernistische experimenten: Tam-tam (Willem Putman)
  • . . . TAM-TAM «TAM-TAM» is eigenlijk de titel van een stukje van Géo Norge . Een stukje, dat we warempel op geen enkele wijze zouden gerechtigd zijn aan de vergetelheid te ontrukken. Maar waar wij het hier hebben . . .
  • . . . men wel dat er iets haperde. Maar toen dan het doek open schoof voor «Tam-Tam» ging de kat op de koord. De heer Géo Norge laat zijn stuk inleiden door een «conférence», die werd voorgelezen door René Hesse. Iedere zin van zijn lezing werd onderbroken door «stemmen uit . . .